نوع خبر 
 
 
به‌منظور افزایش مهارت‌های علمی و فنی: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور

به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، گروه آموزش این سازمان با توجه به آموزش به‌عنوان اصلی‌ترین راه برای رشد و توسعه سرمایه انسانی و تحول اداری هر سازمان، تلاش کرده تا بر مبنای نیازسنجی آموزشی این مهم در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تحقق یابد.

شایان ذکر است، توجه خاصی که در دهه اخیر در جهان به آموزش‌های تخصصی ضمن خدمت معطوف شده، حاکی از این حقیقت است که این آموزش‌ها تنها راه تربیت نیروی انسانی متخصص و ابزار مهمی در ارتقای کیفیت خدمات، محصولات و ابداع و نوع آوری است.

با توجه به اینکه رشد سریع تکنولوژی، تغییرات و تاثیرات عمیقی در مسائل اجتماعی و اقتصادی به‌دنبال داشته است، اتخاذ روش‌هایی که هماهنگ‌کننده برنامه‌های آموزشی با توسعه تکنولوژی و تحول و متضمن تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز آن باشد، اجتناب‌ناپذیر است.

تجربه و مطالعه نشان داده  که یکی از مناسب‌ترین روش‌های آموزشی که جوابگوی امر مزبور است «دوره‌های آموزشی تخصصی کوتاه مدت» است. این روش بدین لحاظ حائز اهمیت است که در ماهیت برنامه‌ها، مطالب و محتوای درسی فراگیران ویژگی‌های زیر مشاهده می‌شود:

1-    ملاک و معیار برای انتخاب مواد و موضوعات دوره‌های آموزشی کوتاه مدت(اعم از دروس عملی و نظری)، ایجاد مهارت‌ها برای جوابگویی به نیازهای متنوع مشاغل و روش‌های جدید و نوین کار و آماده ساختن افراد برای احراز شغلی مفید و انجام کار مناسب و درخور شخصیت والای انسان است.

2-    محتوای برنامه‌های آموزشی، سازگاری انسان‌ها در برابر مسائل علمی و شایستگی آنان برای سازندگی کشور را تضمین می‌کند.

3-    ایجاد مهارت‌های تخصصی از طریق شرکت در دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت در زمره هداف این دوره‌ها است.

4-    برنامه‌های آموزشی دوره‌های کوتاه مدت در دو جهت یادگیری مهارت‌های علمی و فنی و تغییر رفتار سازمانی طراحی و اجرا می‌شود و یادگیری را در جهت تغییر رفتار مطلوب سازمانی مهیا می‌سازد.

5- هر چند که در دوره‌های آموزشی، آموزش مهارت‌ها به افراد برای انجام کارهای محوله اهمیت دارد، لیکن در دوره‌های مزبور نکاتی منظور می‌شود تا کارآموزان با فراگیری آنها ضوابط و معیارهای سازمانی را رعایت کرده و تاثیر فعالیت‌های آنان د رجهت اهداف سازمان افزون شود.

6- محتوای عمومی دوره‌ها، نه تنها کارآموزان را با یافته‌های جدید علمی آشنا می‌کند، بلکه آنان را قادر می‌کند تا خلاقیت و ابتکار تازه‌ای پدید آورند.

7- از طریق شرکت در دوره‌های آموزشی و آثار ایجاد مهارت‌های علمی و فنی و ارتقای مهارت بر اساس تغییرات فرآیندهای کار، اهداف و فعالیت‌های تولید تحقق خواهند یافت، که مهم‌ترین این اهداف عبارتند از:

1ـ7ـ افزایش میزان کمی و کیفی تولید و امور محوله

2-7- بهبود روش‌های عملیات پشتیبانی در امر تولید، از قبیل برنامه‌ریزی دقیق برای روش‌های ارتقای پروژه‌های فنی، خدمات مهندسی، تحقیقاتی و

3-7- بهبود روابط کار و ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان

4-7- تقلیل ضایعات در تولید و حوادث کار

5-7- هموار شدن راه رشد شغلی کارکنان و قبول مسؤولیت‌های بیشتر از طرف آنان

6-7- بهبود یافتن روش‌های تولید و توزیع

7-7- ایجاد همبستگی بیشتر کارکنان با سازمان و واحدهای تولیدی و ایجاد رضایت شغلی در آنها به لحاظ ارتقای علمی کسب کرده شده

8-7- از بین رفتن تعارض بین اهداف سازمانی و خواسته‌های کارکنان

بر همین اساس، طی یکماهه آبان نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی زیر به همت گروه آموزش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور برگزار شده است:

کارگاه آموزشی­ متدهای جدید پردازش داده‌­های گرانی و مغناطیسی مدرس: دکتر  لقمان نمکی

کارگاه  منشورحقوق شهروندی و حقوق شهروندی در نظام اداری (مجازی) با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی

کارگاه ایمنی و بهداشت محیط کار (ارگونومی) مدرس: دکتر سوسن تقی‌زاده مسئول آموزش مرکز بهداشت غرب تهران

کارگاه آموزشی دورسنجی حرارتی، مدرس دکتر سید کاظم علوی‌پناه

صحه‌گذاری روش‌های کمی آزمایشگاهی مدرس:دکتر نیره امیری در مرکز پژوهش‌های کاربردی 

کارگاه آموزشی بهره وری نیروی انسانی ویژه مدیران مدرس: دکتر بهرام علی شیری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی

 کارگاه آموزشی معاملات دولتی، قوانین و مقررات مدرس آقای مهدی صباغی

 

دوشنبه 28 آبان 1397  7:40:5

آخرین تاریخ بازدید : جمعه 23 آذر 1397  12:20:41
تعداد بازدید از این خبر : 365