سوال مطرح شده :
موضوع :  فلدسپات - فلدسپار
توضیحات :  آيا تفاوتى بين فلدسپات و فلدسپار وجود دارد ؟ يا اينکه يکى از اين دو کلمه لاتين و ديگرى فارسى است ؟ و يا ... ؟
نام کاربر :  محسن عليزاده
پست الکترونیکی :  alizadeh_m1359@yahoo.com
تاریخ درج :  شنبه 13 مرداد 1386  2:39
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  فلدسپار
توضیحات :  دوست گرامى براى اين کانى در زبان انگليسى از واژه فلدسپار feldspar و در زبان آلمانى از واژه فلدسپات feldspate استفاده مى شود.که در زبان فارسى در اکثر موارد از کلمه فلدسپات استفاده مى گردد.
تاریخ درج :  شنبه 13 مرداد 1386  3:0
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image