سوال مطرح شده :
موضوع :  سوال
توضیحات :   چه فرايندهايى بر روى سنگ هاى ماگمايى قبل از جايگيرى در سطح زمين اثر مى گذراند
تاریخ درج :  چهارشنبه 6 تیر 1386  6:56
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  پاسخ
توضیحات :  اکثر سنگ هاى ماگمايى، قبل از جايگيرى در سطح در نزديک آن ،از طريق يک مخزن ماگمايى صافى مى شوند. فرايندهاى مخزن ماگمايى، غالباً ترکيب شيميايى ماگماى اوليه را که بر وسيله ذوب بخشى منشاء توليد شده اند، از طريق تبلور تفريقى اختلاط ماگمايى،آلايش ويا مخلوطى پويا از اين فرايند ها تغيير مى دهند. تفکيک تاثيرات شيميايى اين فرايندهاى گوناگون نياز به امکانات ژئوشيميايى گسترده اى دارد.
پست الکترونیکی :  info@gsi.ir
تاریخ درج :  سه شنبه 5 تیر 1386  4:48
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image