سوال مطرح شده :
موضوع :  کاربرد بازالت
توضیحات :  بازالت در کجا ها بيشتر کاربرد دارد
نام کاربر :  سيده احيا موذنى
تاریخ درج :  شنبه 6 آبان 1385  4:44
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  بازالت
توضیحات :      بيشتر در سنگهاى ساختمانى موجود مى باشد.
نام کاربر :  ليث مدحج
پست الکترونیکی :  madhaj2004@yahoo.com
تاریخ درج :  یکشنبه 7 آبان 1385  5:10
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image