سوال مطرح شده :
موضوع :  سنگ شناسى
توضیحات :  لطفا ُ در مورد سنگ تراوتن تو ضيح دهيد.
نام کاربر :  محمد حسينى
تاریخ درج :  یکشنبه 18 تیر 1385  1:21
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  تراورتن.
توضیحات :  تراورتن سنگى است که در محيط‌هاى غارى، چشمه‌ها و يا رودخانه‌ از تبخير آب‌هاى حاوى کربنات کلسيم بوجود مى‌آيد. تراورتن سنگى با چگالى زياد و بلورى مى‌باشد استالاکتيت‌ها و استالاگميت‌ها از جنس تراورتن مى‌باشند. اين سنگ در مجسمه‌سازى و سنگ‌هاى تزئينى کاربرد دارد. تراورتن‌ها از رخساره‌هاى جديد زمين‌شناسى هستند که در رخساره‌‌هاى دوران چهارم در عهد حاضر گسترش دارند.
تاریخ درج :  یکشنبه 18 تیر 1385  2:9
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image