سوال مطرح شده :
موضوع :  آيا اسپيليت و آلبيتوفير همراه با کراتوفيرها ميباشند و آيا محل تشکيل آنها يکى است
توضیحات :  آيا اسپيليت و آلبيتوفير همراه با کراتوفيرها ميباشند و آيا محل تشکيل آنها يکى است
نام کاربر :  شجاعى
تاریخ درج :  یکشنبه 4 تیر 1385  3:33
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  پاسخ.
توضیحات :  کراتوفيرها تراکيت هاى قديمى مى باشند که تحت تاثير يک فاز هيدروترمال، کانى هاى مافيک حرارت بالاى آن به کانى هاى آبدار حرارت پايين نظير کلريت، اپيدوت ، اسفن، کلسيت و هماتيت تجزيه شده اند پلاژيوکلازها در اين سنگها به آلبيت، کلريت و کلسيت مبدل مى گردند اين تجزيه را اصطلاحا آلبيتيزاسيون مى گويند و بخاطر انجام تجزيه آلبيتيزاسيون است که به کراتوفير، آلبيتوفير نيز گفته مى شود
   اسپيليت نيز بازالت سديکى است که در آن آلبيت يا اليگوکلاز فلدسپات اصلى است اين سنگ دانه ريز بوده و به‌شدت دگرسان شده و ظاهر سبز تا خاکسترى رنگ دارد و از اين نظر از بازالت‌ها متمايز است.

تاریخ درج :  یکشنبه 4 تیر 1385  3:55
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image