سوال مطرح شده :
موضوع :  آلبتوفير
توضیحات :  آيا آلبيتوفير همان کراتوفير ميباشد و يا اينکه با يکديگر تفاوت دارند
نام کاربر :  شجاعى
تاریخ درج :  یکشنبه 4 تیر 1385  3:32
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  آلبيتوفير
توضیحات : 
کراتوفيرها تراکيت هاى قديمى مى باشند که تحت تاثير يک فاز هيدروترمال، کانى هاى مافيک حرارت بالاى آن به کانى هاى آبدار حرارت پايين نظير کلريت، اپيدوت ، اسفن، کلسيت و هماتيت تجزيه شده اند پلاژيوکلازها در اين سنگها به آلبيت، کلريت و کلسيت مبدل مى گردند اين تجزيه را اصطلاحا آلبيتى زاسيون مى گويند و بخاطر انجام تجزيه آلبيتى زاسيون است که به کراتوفير، آلبيتوفير نيز گفته مى شود.
تاریخ درج :  یکشنبه 4 تیر 1385  3:53
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image