جدیدترین سئوالات و پاسخها
تعداد کل سؤالات موجود : 56
21 - چرا Na و Ca باعث چسبيدن رسها به هم ميشوند و چرا ساختارهاى استروماتوليتى کنگره اى شکلند؟    تعداد پاسخ 1
22 - منظور از تراکيت قديمى چيست و همچنين اگر در يک منطقه حجم ريوليت کراتوفير خيلى وسيعتر از اطراف توده نفوذى باشد چگونه توجيه ميشود؟    تعداد پاسخ 1
23 - لطفاهر چه در مورد آب تبلور اطلاعات بدهيد    تعداد پاسخ 1
24 - آيا تاکنون گزارشى از سنگ هاى اربيکولار در ايران ثبت گرديده است؟ توسط چه شخصى و منبع ان چيست؟    تعداد پاسخ 1
25 - علت به وجود آمدن آتشفشان مطبق    تعداد پاسخ 0
26 - علت به وجود آمدن مخروط خاکستر چيست؟    تعداد پاسخ 1
27 - اصطلاح اگزالاتيو به چه معنا است؟    تعداد پاسخ 1
28 - آيا سنگ هاى کورتلانديت و پيکرميت نام ديگرى نيز دارند؟    تعداد پاسخ 1
29 - لطفا" اطلاعاتى در مورد ترکيب اتشفشانهاى قاره اى-اقيانوسى و جزاير قوسى ارائه نماييد    تعداد پاسخ 1
30 - در مورد انواع آتشفشانها اطلاعاتى به من بدهيد:    تعداد پاسخ 1
31 - اطلاعاتى راجع به کراتوفيرها مى خواستم    تعداد پاسخ 1
32 - درمورد بافت سنگ هاى آتشفشانى اطلاعاتى نياز دارم    تعداد پاسخ 1
33 - مطالبى راجع به اسپيليت که يک نوع سنگ مى باشد مى خواستم.    تعداد پاسخ 1
34 - اطلاعاتى راجع به کانى مونتموريونيت مى خواستم.    تعداد پاسخ 1
35 - اطلاعات کاملى در مورد سنگهاى اذرين نياز دارم    تعداد پاسخ 1
36 - اسمکتيت اضمحلالى چيست؟    تعداد پاسخ 1
37 - در مورد سنگ گرانيت کانى شناسى ان اطلاعاتى مى خواستم.    تعداد پاسخ 1
38 - باريت چگونه تشکيل ميشود اطلاعاتى به من بدهيد؟    تعداد پاسخ 1
39 - چشم گربه چيست؟    تعداد پاسخ 1
40 - لطفاً اطلاعاتى راجع به نهشته هاى آرژيلى بدهيد    تعداد پاسخ 1
1 2 3
  درج سوالات شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image