دستگاه های آزمایشگاه محیط و دیرینه مغناطیسی:
 

 

دستگاه مغناطیس زدای حرارتی (MMTD80) ساخت کشور انگلستان:

 

این دستگاه کاملا" اتوماتیک قابلیت انجام آزمایش هم زمان برای 80 نمونه را دارا می باشد. دستگاه دارای برنامه ریزی اتوماتیک گرمایش، نگهداشتن در دمای تعیین شده و سرمایش بوده و نیازی برای جابجایی نمونه های داغ جهت سرد شدن نیست و همه مراحل آزمایش طی زمان بندی خاص در دستگاه انجام می پذیرد. دستگاه دارای باطری قابل شارژ می باشد که در صورت قطع برق سیستم، دستگاه کار خود را بدون وقفه ادامه می دهد. نمونه ها در دستگاه حرارت داده شده و سپس به مدت 20 دقیقه در همان دما نگه داشته شده و بعد از آن با سرعت 20 درجه در دقیقه سرد می شوند.

 


  دستگاه القاء کننده میدان مغناطیسی (MMPM10) ساخت کشور انگلستان:
 

این دستگاه پیچیده القاء کننده مغناطیسی قوی، برای ایجاد باز ماند مغناطیسی ایزوترمال (IRM) به کار میرود و قابلیت القاء میدان مغناطیسی تا 9 تسلا را دارا می باشد. دستگاه MMPM10 این امکان را به اپراتور می دهد تا میدان مغناطیسی دقیق مورد نظر خود، چه در حد میلی تسلا و یا چند تسلا را برای دستگاه تعیین کند و همان مقدار میدان مغناطیسی تنظیم شده بدون کم و کاست در طول مدت آزمایش ثابت بماند و اندازه میدان مغناطیسی بطور منظم و به صورت دیجیتالی روی دستگاه نمایش داده می شود. این دستگاه دارای دو ورودی نمونه به قطر 5/2 و 25/1 سانتی متری بوده که ورودی 5/2 سانتی متری برای آزمایش IRM روی نمونه های دیرینه مغناطیسی جهت دار بوده و قابلیت القاء میدان مغناطیسی به مقدار 3 تسلا را دارا می باشد، ولی ورودی 25/1 سانتی متری برای نمونه های کوچکتر و برای آزمایشات محیط مغناطیسی بوده و قابلیت القاء میدان مغناطیسی به مقدار 9 تسلا را دارا می باشد.
 


دستگاه مغناطیس سنج اتوماتیک  (JR-6A)ساخت کشور جمهوری چک:

این دستگاه جهت اندازه گیری باز ماند مغناطیسی نمونه ها با سرعت و دقت بسیار بالا طراحی شده و تمام عملیات آزمایش توسط یک ریز تراشه
(
Microprocessor) کنترل می گردد. این ریز تراشه، کار اندازه گیری، جدا سازی سیگنالهای دیجیتالی و سرعت چرخش نمونه در داخل دستگاه را کنترل می کند. این دستگاه هم چنین به طور اتوماتیک آزمایش در شرایط نامطلوب را مشخص و حذف میکند و تمام عملیات آزمایش توسط یک کامپیوتر لپ تاب کنترل، ثبت و ذخیره می گردد. این دستگاه برای کار در آزمایشات محیط و دیرینه مغناطیسی، باستان شناسی، مغناطیس سنجی و کانی شناسی مغناطیسی به کار می رود.

 


دستگاه کوره لوله ای (CS-3) ساخت کشور جمهوری چک:

 

این دستگاه شامل یک کوره لوله ای غیر مغناطیس با یک حس گر مخصوص از جنس پلاتین جهت کنترل حرارت و یک مخزن آب جهت خنک کردن نمونه می باشد. نمونه با حجم 25/. سانتی متر مکعب در درون یک لوله شیشه ای سیلیکایی قرار گرفته و توسط یک فیلامان پلاتینی حرارت داده شده و مقدار حرارت توسط یک حس گر حرارتی اندازه گیری می شود. برای اندازه گیری قابلیت مغناطیس پذیری نمونه، دستگاه به طور اتوماتیک کوره را داخل محفظه اندازه گیری قابلیت مغناطیسی برده و بعد از اندازه گیری از آن خارج می کند. تمام مراحل آزمایش به طور اتوماتیک انجام شده و توسط یک کامپیوتر لپ تاب کنترل، ثبت و ذخیره می گردد. این دستگاه برای مشخص کردن کانی های اصلی حامل خاصیت مغناطیسی نمونه به کار میرود و نتیجه آزمایش به صورت دیاگرام در کامپیوتر نمایش داده می شود.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


 دستگاه اندازه گیری شدت مغناطیسی (MFK1-A) ساخت کشور جمهوری چک:

این دستگاه جهت اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی با حساسیت و دقت بسیار بالا به کار میرود و دارای قابلیت خنثی کردن اثر میدان مغناطیسی کره زمین و محیط اطراف را بر روی نمونه مورد آزمایش را دارا می باشد و به طور اتوماتیک جریان حرارتی را در حین انجام کار را بالانس کرده و به طور اتوماتیک حد مناسب اندازه گیری را کنترل می کند. نمونه در سه جهت عمود بر هم در دستگاه گذاشته شده و سدت مغناطیسی آن اندازه گیری می شود. تمام مراحل انجام کار توسط یک کامپیوتر لپ تاب کنترل شده و نتایج آن در فایل مخصوص ثبت و ذخیره می گردد. این دستگاه در تمام آزمایشات مغناطیس سنجی به کار میرود.
 


دستگاه مغناطیس زدای جریان متناوب ((AF Demagnetizer ساخت کشور جمهوری چک:

این دستگاه جهت مغناطیس زدایی نمونه با قرار دادن آن در داخل یک محفظه بوبین دار که با جریان متناوب برق میدان مغناطیسی القاء می کند، به کار می رود. تمام مراحل مغناطیس زدایی توسط یک ریز تراشه (Microprocessor) کنترل می گردد. بعد از معرفی کردن مقدار میدان مغناطیسی به دستگاه، نمونه را توسط نگهدارنده نمونه داخل محفظه بوبین دار وارد نموده و میدان مغناطیسی تعیین شده به آن القاء می گردد و بعد از آن داخل ظرف ضد مغناطیسی گذاشته و باز ماند مغناطیسی آن توسط دستگاه مغناطیس سنج (JR-6A) اندازه گیری می شود. محفظه بوبین دار دستگاه مغناطیس زدا، از سه لایه فلز ضد مغناطیسی (Mu- metal) تشکیل شده که جلوی نفوذ هر گونه تاثیر میدان مغناطیسی کره زمین و محیط اطراف بر روی نمونه را خنثی می کند. این دستگاه جهت انجام آزمایشات محیط و دیرینه مغناطیسی و باستان شناسی به کار میرود.