بخش مغناطيس سنجى ديرينه

مغناطيس سنجى ديرينه،مطالعه خصوصيات مغناطيسى سنگ هاست.از قرن گذشته مطالعات مغناطيس ديرينه بر 4 شاخه اصلى متمرکز شده است:

- توسعه ى ابزارهاى بنيادى

- کاربردهاى مغناطيس زمين

- کاربردهاى زمين شناسى

- کاربردهاى محيطى


باز ماند مغناطیسی که تحت تاثیر عوامل مختلف در سنگهای آذرین و رسوبات ثبت میگردد، از نظر شدت مغناطیسی با یکدیگر متفاوت بوده، بطوریکه بازالتها تقریبا" دارای شدت مغناطیسی بیشتری (
0.5 – 5 A/m) نسبت به رسوبات مرسوم رسی (0.01 – 0.5 A/m) بوده و این شدت مغناطیسی در سنگهای کربناته حتی کمتر از رسها نیز می باشد، اما شدت مغناطیسی ماده ای از جنس فلز آهن، ممکن است 1000 A/m نیز باشد. بنابراین دستگاههای بسیار حساسی مورد نیاز میباشد تا این شدت مغناطیسی ثبت شده در سنگها و رسوبات را اندازه گیری نمایید. با توجه به موارد ذکر شده در بالا، آزمایشگاه محیط و دیرینه مغناطیسی چنان طراحی شده که با استفاده از دستگاههای مدرن و  به روز دنیا، می تواند کوچکترین باز ماند شدت مغناطیسی ثبت شده از حوزه مغناطیسی گذشته کره زمین و دیگر خواص مغناطیسی سنگها و رسوبات را با دقت بسیار بالا که لازمه تحقیقات محیط و دیرینه مغناطیسی می باشد را اندازه گیری نماید.

هدف اصلى آزمايشگاه مغناطيس سنجى ديرينه سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور تجزيه و تحليل خصوصيات مغناطيسى سنگ هاست. اين هدف با اکتشاف در زمينه ى ميدان مغناطيس گذشته و تحقيقات زمين شناسى تکميلى به انجام مى رسد.

براى اطلاعات بيشتر در اين زمينه به مقالات پالئومغناطيس که توسط سرويس آنلاين Lisa Tauxa ارائه مى شود، مراجعه کنيد:
 
http://earthref.org/MAGIC/books/Tauxe/2005/

EARTH50 course notes
EARTH16 course notes

دانلود کتاب مغناطيس زمين

تجهيزات آزمايشگاه مغناطيس سنجى ديرينه

لینک های مرتبط با این بخش
 تجهيزات آزمايشگاه مغناطيس سنجى ديرينه