• نمایش صفحه شماره 3
 • سفارش تهیه مقاطع نازک و مطالعه آن ها

  شرکت های خصوصی، دانشجویان و سایر متقاضیان می توانند طبق روند زیر اقدام به سفارش نمونه جهت تهیه مقاطع نازک، مطالعه مقاطع نازک و عکسبرداری نمایند:

   

   

  هزینه سفارش بخش خصوصی:

  • تهیه هر مقطع نازک                                 50000ریال
  • مطالعه هر مقطع نازک                             350000ریال
  • تهیه هر عکس دیجیتال از مقطع نازک          50000ریال

  در صورت تمایل می توان هزینه ها را به شماره حساب 721 خزانه نزد بانک مرکزی به نام سازمان زمین شناسی کشور قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی، واریز نموده و به شماره فکس: 66070505 دفتر معاونت زمین شناسی ارسال گردد. نمونه ها به همراه گزارشات و مقاطع نازک با پیک و هزینه شخص سفارش دهنده ارسال خواهد شد.

   

   

   1-    دریافت فرم سفارش و ارسال فرم دریافت هزینه:

  a.      مطالعات پتروگرافی (دانلود فرم پتروگرافی)

  b.     مطالعات دیرینه شناسی (دانلود فرم دیرینه شناسی)

   2-    ارسال نمونه به بخش تهیه مقاطع نازک:

  a.      ارسال نمونه ها

  b.     لیست نمونه ها

  c.      ارسال فرم سفارش
   

  3-    دریافت مدارک از بخش تهیه مقاطع نازک:

  a.      دریافت  مقاطع نازک

  b.     دریافت لاشه های سنگ

  c.      دریافت لیست نمونه ها

   4-    ارسال مدارک به بخش مطالعه نمونه:

  a.      ارسال لیست نمونه ها

  b.     ارسال لاشه سنگ

  c.      ارسال مقاطع نازک

   5-    دریافت اطلاعات از بخش مطالعه نمونه:

  a.      دریافت مقاطع نازک

  b.     دریافت لیست نمونه ها

  c.      دریافت نتایج

  d.     دریافت لاشه سنگ

   6-    ارسال نمونه ها به سفارش دهنده:

  a.      مقاطع نازک

  b.     لیست نمونه ها

  c.      نتایج و لاشه ها

   7-    بایگانی اطلاعات:

  a.      مقاطع نازک

  b.     فایل نمونه ها

   

  1 2 3
  لینک های مرتبط با این بخش
   کاربرد علم دیرین مغناطیس در زمین شناسی