• نمایش صفحه شماره 2


 • تجهيزات کارگاه تهيه مقطع
  شامل دو دستگاه تراش و دو دستگاه ساب و يک هيتر مى باشد:

  1- دستگاه تراش در مرحله اول 2- دستگاه تراش در مرحله دوم
     
  3- دستگاه ساب 4- دستگاه هيتر

  روش تهيه مقطع نازک

  وسايل و لوازمى که در کارگاه مقطع گيرى استفاده مى شود شامل: دستگاه برش، دستگاه ساب، پودر کروندوم با مش هاى متفاوت، چسب اپوکسى يا کانادا بالزام، لامل (ابعاد استاندارد آن 28*48 ميليمتر و ضخامت 1 ميليمتر مى باشد. براى تهيه مقاطع دوکاره از لامل هاى ضخيم تر استفاده مى شود.

  روند کار به صورت تصويرى در زير نشان داده شده است:

  1- نمونه سنگ قبل از برش زدن 2- نمونه سنگ در دستگاه برش
     
  3- نمونه پس از برش زدن 4- نازک نمودن نمونه با دستگاه برش
     
  5- صيقل داده يک طرف پلاک با دستگاه ساب 6- مات کردن يک طرف لام
     
  7- ثبت شماره نمونه بر روى لام با مداد نرم 8- حرارت دادن لام و پلاک  بر روى هيتر
     
  9- چسباندن نمونه بر روى لام 10-ساييدن و صيقل دادن نمونه با پودر
  کروندم با درجات مختلف
     
  11- بيرفرنژانس کوارتز قبل از نازک شدگى
  نهايى
  12- بيرفرنژانس کوارتز در ضخامت 30
  ميکرون
    
  1 2 3
  لینک های مرتبط با این بخش
   تجهيزات آزمايشگاهى