• نمایش صفحه شماره 2


 • تجهیزات کارگاه تهیه مقطع
  شامل دو دستگاه تراش و دو دستگاه ساب و یک هیتر می باشد:
   
  1- دستگاه تراش در مرحله اول 2- دستگاه تراش در مرحله دوم
     
  3- دستگاه ساب 4- دستگاه هیتر

  روش تهیه مقطع نازک

  وسایل و لوازمی که در کارگاه مقطع گیری استفاده می شود شامل: دستگاه برش، دستگاه ساب، پودر کروندوم با مش های متفاوت، چسب اپوکسی یا کانادا بالزام، لامل (ابعاد استاندارد آن 2848 میلیمتر و ضخامت 1 میلیمتر می باشد. برای تهیه مقاطع دوکاره از لامل های ضخیم تر استفاده می شود.

  روند کار به صورت تصویری در زیر نشان داده شده است:

  1- نمونه سنگ قبل از برش زدن 2- نمونه سنگ در دستگاه برش
     
  3- نمونه پس از برش زدن 4- نازک نمودن نمونه با دستگاه برش
     
  5- صیقل داده یک طرف پلاک با دستگاه ساب 6- مات کردن یک طرف لام
     
  7- ثبت شماره نمونه بر روی لام با مداد نرم 8- حرارت دادن لام و پلاک  بر روی هیتر
     
  9- چسباندن نمونه بر روی لام 10-ساییدن و صیقل دادن نمونه با پودر
  کروندم با درجات مختلف
     
  11- بیرفرنژانس کوارتز قبل از نازک شدگی
  نهایی
  12- بیرفرنژانس کوارتز در ضخامت 30
  میکرون
    
  1 2 3
  لینک های مرتبط با این بخش
   کاربرد علم دیرین مغناطیس در زمین شناسی