لیست نقشه ها

 

مراحل تهیه نقشه

نقشه‌های زمین‌شناسی اطلاعات جامعی درباره ویژگی های مختلف زمین شامل جنس و سن سنگ ها و روابط بین آن‌ها، ساختمان زمین و قابلیت معدنی سنگ ها در بردارند. این نقشه‌ها با دقت های متفاوت و مقیاس های گوناگون تهیه می‌شوند. نقشه‌های زمین‌شناسی از مهم ترین اطلاعات پایه کشور هستند و در کلیه طرح های عمرانی- صنعتی کاربرد دارند:

•         اکتشاف مواد معدنی

•         مطالعات لرزه خیزی و پیش‌بینی زلزله

•         پیش‌بینی خطر بلایای طبیعی (سیلاب، حرکات دامنه ایی، فرونشست زمین و آتشفشانها)

•         مطالعات زیست محیطی و زمین‌ریخت‌شناسی

•         مطالعات آبخیزداری

•         طرحهای مکان یابی صنعتی و شهری

•         طرحهای مسیر یابی جادهها و خطوط انتقال نیرو، انرژی و آب

•         و انجام تحقیقات زمین شناسی و علوم وابسته

  نقشه های زمین شناسی بر حسب هدف مورد نظر، با مقیاس های متفاوتی تهیه می شوند.


نقشه‌های زمین‌شناسی با مقیاس 1:250،000

نقشه های زمین‌شناسی 1:250،000 حاوی اطلاعات پایه زمین‌شناسی ایران هستند و تمام واحدهای اصلی زمین‌شناسی ایران به هنگام تهیه این نقشه‌ها تعریف شده‌اند. تمام نقشه‌های موضوعی کشور با مقیاسهای 1:1،000،000 و کوچکتر بر پایه اطلاعات نقشه‌های زمین‌شناسی 1:250،000 تهیه شده اند.


 نقشه‌های زمین‌شناسی با مقیاس 1:100،000

دقیق‌ترین نقشه های زمین‌شناسی کشور نقشه‌های زمین‌شناسی 1:100،000 هستند که در سالهای اخیر مبنای تمام طرح‌های عمرانی‌کشور بوده‌اند. بیش از 625 برگ نقشه زمین‌شناسی سرزمین ایران را پوشش می دهد که تاکنون 474 برگ از آنها تهیه و به چاپ رسیده است.


  نقشه‌های زمین‌شناسی1:25000

برای توسعه پایدار فردای ایران برنامه ریزی شده است. و رفع نیازهای زیر را دنبال می نماید:

•         نیاز طرحهای عمرانی-پژوهشی به نقشه های دقیق زمین‌شناسی با مقیاس کاربردی

•         ناتمام بودن اطلاعات زمین شناسی کشور

•         تکمیل نقشه‌های پایه کشور با مقیاس کاربردی

•         هماهنگی با کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای همسایه

•         تداوم فعالیتهای زمین‌شناسی در کشور (ادامه حیات بیش از 100 گروه زمین‌شناسی دانشگاهی در کشور بیش از 50 شرکت مهندسین مشاور زمین‌شناسی)

•         اشتغال فارغ‌التحصیلان جوان ( بیش از 3000 فارغ‌التحصیل علوم زمین در سال)

 

استانداردهای لازم و کارهای انجام شده در جهت تهیه نقشه های 1:25000

تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی

دانلود کتاب زمین شناسی صحرایی

 

لینک های مرتبط با این بخش
 مراحل تهيه نقشه
 طرح هاى تحقيقاتى در دست اجرا