معرفی:                       تحقیق در زمینه‌های پترولوژی سنگهای آذرین و دگرگونی، بررسی امکان فوران دوباره آتشفشانهای نیمه فعال کشور، مطالعه الگوی جایگیری گرانیتها با استفاده از روش AMS، مطالعات دیرینه‌مغناطیس زمین، مطالعه سن‌سنجی رادیومتری و بررسی زایشی مواد معدنی از دیگر زمینه‌های فعالیت گروه سنگ‌شناسی هستند. همچنین گروه سنگ‌شناسی با برخی از موسسات بین‌المللی همچون دانشگاههای برتانی غربی، پل سابتیه و مون‌پلیه فرانسه، دانشگاه کمبریج انگستان و دانشگاه MIT آمریکا و دانشگاههای داخلی همکاری علمی-تحقیقاتی دارد. هم اکنون در گروه سنگ شناسی 30 نفر در پست کارشناسی فعالیت دارند که 2 نفر دارای مدرک دکتری، 3 نفر دانشجوی دوره دکتری، 16 نفر با مدرک کارشناسی ارشد، 1 نفر دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و 3 نفر با مدرک کارشناسی اشتغال دارند. 2 نفر کارورز و 3 نفر کاردان نیز همکاران دیگر گروه به شمار می‌آیند.

گروه سنگ شناسی یکی از گروه های چهارگانه امور زمین شناسی منطقه ای است. تاسیس گروه سنگ‌شناسی یا پترولوژی به سالهای آغازی سازمان باز می‌گردد. دکتر عبدالرحیم هوشمندزاده، دکتر نورالدین علوی تهرانی، دکتر هاشم اطمینان، دکتر سید مهدی عمیدی، موسسان گروه بوده‌اند که با تلاش آنها و تحقیقات دکتر منصور وثوقی عابدینی، دکتر محمد هاشم امامی ، دکتر فاطمه پورحسینی، دکتر مسیب سبزه‌ایی، دکتر محمود مهرپرتو، مهندس علیرضا باباخانی و مهندس فریبا عزتیان گروه سنگ‌شناسی سازمان با تکیه گاهی استوار و بلند بنیان‌گذاری شده است.
در سالهای اخیر تهیه نقشه‌های زمین شناسی در مناطق متبلور (آذرین و دگرگونی) کشور فعالیت‌ اصلی گروه سنگ‌شناسی بوده است که حاصل آن 15 برگ نقشه زمین شناسی با مقیاس یکدویست وپنجاه هزارم و70 برگ نقشه زمین‌شناسی با مقیاس یکصدهزارم است. سنگ‌نگاری(petrography) دیگر فعالیت‌ مهم این گروه به شمار می‌آید. این کار ارزشمند توسط کارشناسان خانم گروه سنگ‌شناسی انجام می‌شود و تقریباً تمام اطلاعات سنگ‌نگاری نقشه‌های زمین‌شناسی چاپ شده سازمان به وسیله آنها تهیه شده است.