نام استان : : مرکزى
مرکز استان: اراک
مساحت : 29406 کيلومتر مربع
جمعیت: 1228812 نفر
شهرهای مهم: آشتیان، اراک، تفرش، خمین، دلیجان، زرندیه، ساوه، شازند، کمیجان و محلات
استان های همسایه از شمال به استان قزوين؛ ازجنوب به استانهاى اصفهان و لرستان؛ از شرق به استان قم و از غرب به استانهاى همدان و لرستان محدود است.
جغرافیا: استان مرکـزى در مرکز و شمال غرب کشور بين طولهاى جغــرافيـايى' 04 و ° 51 تا ' 57 و ° 48 شرقى و عرضهاى جغرافيايى' 35 و ° 35 تا ' 23و ° 33 شمالى قرار دارد .اين استان داراى 8 شهرستان، 17 بخش، 23 شهر و 61 دهستان مى باشد. ارتفاع آن از سطح دريا 1708 متر است.