فایل قابل نسخه برداری : 2017-05-10_08.51.15_Flood_960125_NW Iran.pdf
نام نویسنده : ا. قاسمی، ی. محمدی
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : گزارش رخداد سیل در شمال‌غرب کشور (بهار 96) - گروه آب‌زمین شناسی
شرح مختصر :
براثر بارش‌هایی که از روز جمعه 25 فروردین 1396 در شمال‌غربی کشور آغاز گردید، در پنج استان شامل آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، زنجان و مازندران پدیده سیل رخ داد. این سیلاب موجب وارد آمدن تلفات و خسارات زیادی به ویژه در شهرستان‌های آذرشهر و عجب‌شیر استان آذربایجان شرقی گردید. روستاهای غله زار آذر شهر و چنار عجب شیر که در دامنه غربی کوه آتشفشان سهند قرار دارند، دو محلی بودند که از دیدگاه دبی سیلاب و شدت تلفات و آسیب-ها نسبت به سایر محل¬ها اهمیت بیشتری داشتند.
شرح کامل:

گزارش مقدماتی رخداد سیل در شمال‌غرب کشور (جمعه 25/01/96)